ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ

 travel insurance


อีซี่ทราเวล : อุ่นใจทุกเส้นทาง วางใจ..นำสินประกันภัย
 
ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ "อีซี่ทราเวล" ซื้อง่ายทางออนไลน์เพียง 5 ขั้นตอน

เดินทางไม่เกิน 4 วันค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 220 บาท ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงถึง 2 ล้านบาท
คุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยแผนประกันแบบ Premium Plan จ่ายบี้ยประกันภัยเพิ่มอีกเล็กน้อยแต่ได้ความคุ้มครองสูงถึง 3 ล้านบาท

  • ไม่ต้องตรวจร่างกายก่อนทำประกัน

  • ไม่ต้องกังวลกับภาระค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

  • ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกวันละ 1,000 บาท

  • ชดเชยโปรแกรมการเดินทางถูกยกเลิกอย่างกระทันหันหรือเครื่องบินล่าช้า

  • มีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสายด่วน (66) 2206 5415 ตลอด 24 ชั่วโมง


"สามารถนำเอกสารการประกันภัย "อีซี่ทราเวล" ใช้เป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่ากับสถานฑูตในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้"

อีซี่ทราเวล : เลือกได้ 2 ความคุ้มครอง คุ้มค่าราคาสบายๆ
 
travel insurance

              * อัตราค่าเบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นราคาสุทธิยังไม่รวมค่าอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม


เดินทางต่างประเทศ เลือก.."อีซี่ทราเวล" คุ้มครองคุณ.. คลิ๊กที่นี่


นำสิน Call Center โทร. (66) 2017 3333 หรือฝากข้อความไว้ตรงนี้ คลิ๊ก


Hot Line ช่วยเหลือฉุกเฉิน โทร. (66) 2206 5415


เงื่อนไขการรับประกันภัย :
                            กรมธรรม์คุ้มครองไม่เกิน 180 วันต่อหนึ่งเที่ยวการเดินทาง
                            รับประกันเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 5 - 65 ปีเท่านั้น
                            ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเดินทางด้วย
                                 
Credit Card