ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ

 travel insurance


อีซี่ทราเวล : อุ่นใจทุกเส้นทาง วางใจ..นำสินประกันภัย

 

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ "อีซี่ทราเวล" ซื้อง่ายทางออนไลน์เพียง 5 ขั้นตอน


เดินทางไม่เกิน 4 วันค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 236.47 บาท ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงถึง 2 ล้านบาท

คุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยแผนประกัน Premium Plan ได้ความคุ้มครองสูงถึง 3 ล้านบาท

 

- ไม่ต้องตรวจร่างกายก่อนทำประกัน

- ไม่ต้องกังวลกับภาระค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

- ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกวันละ 1,000 บาท

- ชดเชยโปรแกรมการเดินทางถูกยกเลิกอย่างกระทันหันหรือเครื่องบินล่าช้า

- มีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสายด่วน (66) 2206 5415 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

บริษัทนำสินประกันภัย เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตกลุ่มประเทศเชงเก้น

สามารถใช้ประกอบการขอวีซ่ากับสถานฑูตในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้


ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ที่ผ่านความเห็นชอบจากบริษัท คลิ๊กที่นี่

 
 หมายเหตุ : ในการสั่งซื้อกรมธรรม์ดังกล่าว จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตเท่านั้น
 
 
 

 

Call Center (66) 2017 3333                                      

Hot Line ช่วยเหลือฉุกเฉิน (66) 2206 5415เงื่อนไขการรับประกันภัย :
   - กรมธรรม์คุ้มครองไม่เกิน 180 วันต่อหนึ่งเที่ยวการเดินทาง
   - รับประกันเฉพาะผู้ที่มีอายุระหว่าง 1 - 80 ปีเท่านั้น
   - ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องมีผู้ปกครองเดินทางด้วย
                                 
Credit Card