ประกันภัยขนส่งสินค้า

           


กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง  (ประกันภัยขนส่งสินค้า)

     คือกรมธรรม์ประกันที่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกโดยทางทะเล

ทางอากาศหรือทางบก ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งทางบกภายในประเทศไทย

ยังได้รับความคุ้มครองด้วย

 

ผู้ทำประกันภัย : เจ้าของสินค้า หรือ ผู้ขนส่งสินค้า

 

ลักษณะความคุ้มครอง : คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่งจากอุบัติเหตุ เช่น รถพลิกคว่ำ 

 

ระยะเวลาคุ้มครอง : เริ่มคุ้มครองตั้งแต่สินค้าวางอยู่บนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และจะคุ้มครองตลอดระยะเวลาในระหว่างการขนส่ง จนกระทั่งสินค้าถึงปลายทางตามที่ระบุไว้

 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัย Non-Motor  

โทรศัพท์ 0 2017 3333  โทรสาร 0 2911 4472  หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป