ประเภท 2

ประกันประเภท 2  ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา + สูญหาย + ไฟไหม้ หรือแบ่งความคุ้มครองหลักๆเป็น 2 ส่วน คือ

1. ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

⚫ คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

⚫ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก


2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

⚫ คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
⚫ คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
    และการประกันผู้ขับขี่

สนใจซื้อประกันภัย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อฝากข้อความไว้