ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2

ประกันประเภท 2  ให้ความคุ้มครอง คู่กรณี + รถเรา (เฉพาะสูญหาย/ไฟไหม้) หรือแบ่งความคุ้มครองหลักๆเป็น 2 ส่วน คือ

1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก

   • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

   • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก


2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

   • คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
   • คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
    และการประกันผู้ขับขี่

สนใจซื้อประกันภัย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป