ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

ประกันประเภท 1  ให้ความคุ้มครอง คู่กรณี + รถเรา (ทุกกรณี) หรือแบ่งความคุ้มครองหลักๆเป็น 2 ส่วนคือ

1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และบุคคลภายนอก

   • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
   • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ 

   • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
   • คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
   • คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
    และการประกันผู้ขับขี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจทำประกันภัย โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป