ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัย


นำสินโฮมสตรอง : คุ้มครองบ้านได้ทุกหลัง..อบอุ่นใจทุกภัย


      นำ สิน"โฮมสตรอง" คือกรมธรรม์ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย (Fire Home Owner) ให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยที่ไม่นำมาใช้เป็นสถานที่ในการประกอบธุรกิจ ทุกรูปแบบได้แก่

    • บ้านเดี่ยว

    • บ้านแฝด

    • ทาวน์เฮาส์

    • ตึกแถว

    • ห้องชุด

    • แมนชั่น

    • คอนโดมิเนี่ยม

เงื่อนไขการรับประกันภัย :

   1. บ้านที่เอาประกันภัยต้องใช้สำหรับอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

   2. พิจารณาเฉพาะที่เป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด) ทั่วประเทศ

   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันภัยบ้านไม้ทั้งหลัง (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่นไม้ สังกะสี มากกว่าร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ทั้งหมด)

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย :

   1. สิ่งปลูกสร้าง(ไม่รวมฐานราก)

   2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องครัว และเครื่องใช้อื่น ๆ เพื่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร

ข้อยกเว้น :

   1. ภัยสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การรัฐประหาร

   2. การก่อการร้าย

   3. การแผ่รังสี นิวเคลียร์

เงื่อนไขและความคุ้มครอง :

      นำสินโฮมสตรองมีแบบประกันภัยให้เลือกระดับความคุ้มครองได้ 20 แผน ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 5 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท 

เบี้ยประกันภัยเริี่มต้นที่ 890 บาท สูงสุดเพียง 12,000 บาทเศษ คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยน้ำท่วม ลูกเห็บ ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัยชั่วคราว โจรกรรม งัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ค่าซ่อมแซม ฯลฯ 

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2017 3333 หรือ ฝากข้อความไว้ที่นี่