ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัย


นำสินโฮมสตรอง : คุ้มครองบ้านได้ทุกหลัง..อบอุ่นใจทุกภัย


      นำ สิน"โฮมสตรอง" คือกรมธรรม์ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย (Fire Home Owner) ให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยที่ไม่นำมาใช้เป็นสถานที่ในการประกอบธุรกิจ ทุกรูปแบบได้แก่

    • บ้านเดี่ยว

    • บ้านแฝด

    • ทาวน์เฮาส์

    • ตึกแถว

    • ห้องชุด

    • แมนชั่น

    • คอนโดมิเนี่ยม

เงื่อนไขการรับประกันภัย :

   1. บ้านที่เอาประกันภัยต้องใช้สำหรับอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

   2. พิจารณาเฉพาะที่เป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด) ทั่วประเทศ

   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันภัยบ้านไม้ทั้งหลัง (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่นไม้ สังกะสี มากกว่าร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ทั้งหมด)

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย :

   1. สิ่งปลูกสร้าง(ไม่รวมฐานราก)

   2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องครัว และเครื่องใช้อื่น ๆ เพื่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร

ข้อยกเว้น :

   1. ภัยสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การรัฐประหาร

   2. การก่อการร้าย

   3. การแผ่รังสี นิวเคลียร์

เงื่อนไขและความคุ้มครอง :

      นำสินโฮมสตรองมีแบบประกันภัยให้เลือกระดับความคุ้มครองได้ 20 แผน ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 5 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท 

เบี้ยประกันภัยเริี่มต้นที่ 890 บาท สูงสุดเพียง 12,000 บาทเศษ คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยน้ำท่วม ลูกเห็บ ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัยชั่วคราว โจรกรรม งัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ค่าซ่อมแซม ฯลฯ

ซื้อประกันอัคคีภัยออนไลน์ได้กรมธรรม์คุ้มครองทันที คลิ๊กที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2017 3333