ประกันอัคคีภัย

       ความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ ,ฟ้าผ่า ,ระเบิด ,ภัยยานพาหนะ ,ภัยอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบ้าน


ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย 

    • สิ่งปลูกสร้าง(ไม่รวมฐานราก)

    • เฟอร์นิเจอร์ ,เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา ,เครื่องใช้ไฟฟ้า ,อุปกรณ์ไฟฟ้า ,เครื่องครัว และเครื่องใช้อื่น ๆ

      เพื่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร 

ข้อยกเว้น 

    • ภัยสงคราม ,การจลาจล ,การนัดหยุดงาน ,การปฏิวัติ ,การรัฐประหาร 

    • การก่อการร้าย

    • การแผ่รังสี ,นิวเคลียร์


1. แพคเกจประกันอัคคีภัยนำสินโฮมสตรอง

      สำหรับบ้านที่เป็นคอนกรีตทั้งหลังคลิกที่นี่เพื่อดูความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย

นำสินโฮมสตรอง : คุ้มครองบ้านได้ทุกหลัง..อบอุ่นใจทุกภัย 

     นำสินโฮมสตรอง คือกรมธรรม์ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย (Fire Home Owner) ให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยที่ไม่นำมาใช้เป็นสถานที่ในการประกอบธุรกิจ ทุกรูปแบบได้แก่ บ้านเดี่ยว , บ้านแฝด , ทาวน์เฮาส์ , ตึกแถว , ห้องชุด , แมนชั่น , คอนโดมิเนี่ยม

เงื่อนไขการรับประกันภัย :

    • บ้านที่เอาประกันภัยต้องใช้สำหรับอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

    • พิจารณาเฉพาะที่เป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมดทั่วประเทศ

    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันภัยบ้านไม้ทั้งหลัง (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่นไม้ สังกะสี มากกว่าร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ทั้งหมด

เงื่อนไขและความคุ้มครอง :

      นำสินโฮมสตรองมีแบบประกันภัยให้เลือกระดับความคุ้มครองได้ 20 แผน ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 5 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยเริี่มต้นที่ 890 บาท สูงสุดเพียง 12,000 บาทเศษ คุ้มครองไฟไหม้ ,ฟ้าผ่า ,ภัยระเบิด ,ภัยเนื่องจากน้ำ ,ภัยอากาศยาน ,ภัยจากยวดยานพาหนะ ,แผ่นดินไหว ,ลมพายุ ,ภัยน้ำท่วม ,ลูกเห็บ ,ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ,ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัยชั่วคราว ,โจรกรรม ,งัดแงะ ,ชิงทรัพย์ ,ปล้นทรัพย์ ,ค่าซ่อมแซม ฯลฯ 

 

2. แพคเกจประกันอัคคีภัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 


      เบี้ยแบบประหยัดสำหรับบ้านพักอยู่อาศัยทุกประเภท ในราคาเดียว ไม่ว่าจะเป็น บ้านที่เป็นคอนกรีตทั้งหลัง, บ้านที่เป็นครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้ หรือบ้านไม้ทั้งหลัง เบี้ยประกันภัยรวมเพียง 400 บาท !! 


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัย Non-Motor  

 

โทรศัพท์ 0 2017 3333  โทรสาร 0 2911 4472  หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป