ประกันอัคคีภัย

       ความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ ,ฟ้าผ่า ,ระเบิด ,ภัยยานพาหนะ ,ภัยอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบ้าน


 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ที่ผ่านความเห็นชอบจากบริษัท คลิ๊กที่นี่


แพคเกจประกันอัคคีภัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

      เบี้ยแบบประหยัดสำหรับบ้านพักอยู่อาศัยทุกประเภท ในราคาเดียว ไม่ว่าจะเป็น บ้านที่เป็นคอนกรีตทั้งหลัง, บ้านที่เป็นครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้ หรือบ้านไม้ทั้งหลัง ซื้อเบี้ยประกันภัยรวมเพียง 400 บาท !! คลิ๊กที่นี่ข้อยกเว้น 

    • ภัยสงคราม ,การจลาจล ,การนัดหยุดงาน ,การปฏิวัติ ,การรัฐประหาร 

    • การก่อการร้าย

    • การแผ่รังสี ,นิวเคลียร์

 

บ้านแบ่งออกเป็น 3ประเภท


1.บ้านชั้น 1 (บ้านคอนกรีตล้วน)  โครงสร้างบ้านทั้งหลังเป็นคอนกรีต เช่น ผนังตัวบ้าน เสาบ้าน โครงหลังคา เป็นคอนกรีต

 

2.บ้านชั้น 2 (บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้) โครงสร้่างครึ่งนึงเป็นคอนกรีต ครึ่งนึงเป็นไม้ เช่น บ้านชั้นล่างเป็นคอนกรีต ชั้นบนเป็นไม้

 

3.บ้านชั้น 3 (บ้านไม้ล้วน) โครงสร้างบ้านทั้งหลังเป็นไม้ เช่น ผนังตัวบ้าน เสาบ้าน โครงหลังคา เป็นไม้ทั้งหลัง

 


 

หรือ สนใจทำประกันอัคคีภัย แผนอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัย Non-Motor  

โทรศัพท์ 0 2017 3333  โทรสาร 0 2911 4472