ประเภท 3

ประกันประเภท 3  ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา หรือแบ่งความคุ้มครองหลักๆเป็น 2 ส่วน คือ

1. ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

   • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
   • คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก


2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

   • คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
    และการประกันผู้ขับขี่

สนใจซื้อประกันภัย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2911 4488 ต่อ 343 - 348 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อฝากข้อความไว้