คปภ. เพิ่ม 6 มาตรการด้านประกันภัยเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้

 

ดร.สุทธิ พล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันใน พื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการใช้ระบบประกันภัยในการช่วยเหลือประชาชนแบบบูรณาการให้ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากที่ได้มีหนังสือสั่งการไปยังสำนักงาน คปภ.ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และภาค 9 (สงขลา) ที่ดูแลพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ให้ดำเนินการช่วยเหลือไปแล้ว สำนักงานคปภ.ยังได้เพิ่ม 6 มาตรการด้านประกันภัยเพื่อเร่งบูรณาการเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ มาตรการที่ 1 คือการแต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์น้ำท่วม โดยมีคณะทำงานที่ประกอบไปด้วย ตัวแทนของสำนักงานคปภ.และตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อประสานความร่วมมือด้านข้อมูลการจัดทำประกันภัยของผู้ประสบภัย ประสานงานการสำรวจภัยและการประเมินความเสียหาย รวมทั้งรวบรวมข้อมูลความเสียหาย ประสานติดตาม เร่งรัด ให้มีการชดใช้ค่าสินทดแทน รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม รวมทั้งประสานให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นในการ ดำรงชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้

สำหรับมาตรการที่ 2 ที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วคือการสั่งการให้บริษัทประกันภัยสรุปรายงานความ เสียหายและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ส่งให้สายคุ้ม ครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคปภ.ทุกวันศุกร์ ทางอีเมล์ พร้อมจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเบอร์ติดต่อ บริษัทละ 2 คน ทั้งนี้เพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 1 / 2560 ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนผู้เอาประกันภัยในกรณีประกันชีวิตในพื้นที่ดังกล่าว เป็นอีก 3 มาตรการช่วยเหลือ ได้แก่ มาตรการในการขยายระยะเวลาการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอา ประกันภัยจากเดิม  31 วัน เป็นไม่เกิน 91 วัน  มาตรการในการยกเว้นดอกเบี้ยและงดการตรวจสุขภาพในกรณีต่ออายุกรมธรรม์เป็น ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ และมาตรการในการยกเว้นดอกเบี้ยการชำระคืนเงินฉัน้ชำระเบี้ยประกันภัยโดย อัตโนมัติภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ

รวมทั้งยังได้ออกมาตรการที่ 6 ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยออกประกาศสำนักงาน คปภ.อนุญาตให้ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ที่เกิดเหตุอุทกภัยที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 สามารถขอขยายระยะเวลาพร้อมขอต่ออายุใบอนุญาตได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เหตุการณ์ที่จำเป็นสืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยนั้นได้สิ้นสุดลง

สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่ทำประกันภัยไว้ โดยข้อมูล ณ. (วันที่ 12 มกราคม 2560) ตามที่บริษัทประกันภัยรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสียหายของรถยนต์ที่ทำ ประกันภัยไว้มีจำนวน 749 คัน ประเมินความเสียหายประมาณ 94.78 ล้านบาท

“ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใน 12 จังหวัดภาคใต้ เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศไม่อาจนิ่งดูดาย สำนักงานคปภ.จะใช้สรรพกำลังและเครือข่ายภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้อย่างเต็มที่” ดร.สุทธิพล กล่าวในที่สุด

 

ที่มา http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/86298

ข่าวสารบริษัทอื่นๆ

20/07/2016
ประกันภัยคิวแรกโกยเบี้ยรับกว่า1.9แสนล.
ประกันภัยคิวแรกโกยเบี้ยรับกว่า1.9แสนล.
23/06/2016
“สุทธิพล”ปลุก “งานสัปดาห์ประกันภัย”คืนชีพ ผนึกภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โชว์ศักยภาพเต็มสูบ
“สุทธิพล”ปลุก “งานสัปดาห์ประกันภัย”คืนชีพ ผนึกภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โชว์ศักยภาพเต็มสูบ
09/03/2016
คปภ. แนะนำซื้อประกันคุ้มครองไฟไหม้
ชี้กฎหมายควบคุมอาคารลงโทษผู้ฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจำคุก-ปรั
27/11/2015
นำสินหลุดเป้าเบี้ยรถโต 20%
นำสินประกันภัยวืดเป้า เศรษฐกิจทรุด เบี้ยรถยนต์หดตัวตาม ปีนี้โตเหลือ 20%
02/11/2015
ประกันจ่อขึ้นเบี้ยรถเล็ก-อีโคคาร์ โอดยอดเคลมหนัก-ค่าซ่อมเพิ่ม
ประกันจ่อขึ้นเบี้ยรถเล็ก-อีโคคาร์ โอดยอดเคลมหนัก-ค่าซ่อมเพิ่ม
02/10/2015
แนะลูกค้าซื้อประกันน้ำท่วม ค่าย “นำสิน” พร้อมเคลมรถจมน้ำ
แนะลูกค้าซื้อประกันน้ำท่วม ค่าย “นำสิน” พร้อมเคลมรถจมน้ำ
04/09/2015
จ่อคลอดประกันโลจิสติกส์
จ่อคลอดประกันโลจิสติกส์
04/09/2015
คปภ. เผยธุรกิจประกันภัยครึ่งแรกปี 58 โต ร้อยละ 2.25 คาดทั้งปีโตร้อยละ 4.73
คปภ. เผยธุรกิจประกันภัยครึ่งแรกปี 58 โต ร้อยละ 2.25 คาดทั้งปีโตร้อยละ 4.73
26/08/2015
บังคับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย ต้องทำประกันภัย
บังคับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย ต้องทำประกันภัย
19/08/2015
คปภ. เพิ่มช่องทางการขาย พรบ. ผ่านร้านสะดวกซื้อ
คปภ. เพิ่มช่องทางการขาย พรบ. ผ่านร้านสะดวกซื้อ
19/08/2015
คปภ. ให้บริษัทประกันเร่งให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ เป็นการเร่งด่วน
คปภ. ให้บริษัทประกันเร่งให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ เป็นการเร่ง
28/07/2015
คปภ.ซึมไมโครอินชัวรันซ์ฝืด ยอดกรมธรรม์เติบโตแค่ครึ่ง
คปภ.ซึมไมโครอินชัวรันซ์ฝืด ยอดกรมธรรม์เติบโตแค่ครึ่ง
21/07/2015
ยอดกู้บ้านหดฉุดประกันอัคคีภัยวูบ แบงก์กัดฟันหั่นค่าเบี้ย 10% เจาะกลุ่มลูกค้าต่ออายุ
ยอดกู้บ้านหดฉุดประกันอัคคีภัยวูบ แบงก์กัดฟันหั่นค่าเบี้ย 10% เจาะกลุ่มลูกค้าต่ออายุ
21/07/2015
การประกันภัย อิสรภาพ สิทธิเสรีภาพของประชาชน
การ ประกันภัย อิสรภาพ ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตัว สามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังกระทำความผิด
21/07/2015
คปภ. เร่งประชาสัมพันธ์ไมโครอินชัวรันส์ หวังครึ่งปีหลังเข้าเป้า
คปภ. เร่งประชาสัมพันธ์ไมโครอินชัวรันส์ หวังครึ่งปีหลังเข้าเป้า
17/07/2015
ปิดตำนาน 191 เบอร์โทรเรียกหาตำรวจ ใช้เลขสากล 911 แทน
ปิดตำนาน "191" เบอร์โทรเรียกหาตำรวจ ใช้เลขสากล "911" แทน
06/07/2015
เล็งทำประกันภัยผู้โดยสารรถไฟฟรี
เล็งทำประกันภัยผู้โดยสารรถไฟฟรี
22/06/2015
ส.ประกันส่งซิกบริษัทรับมือพอร์ตมอเตอร์หด
ส.ประกันส่งซิกบริษัทรับมือพอร์ตมอเตอร์หด
22/06/2015
บ.ประกันรับผิดชอบ อู่แอบซิ่งรถลูกค้าพังยับ
บ.ประกันรับผิดชอบ อู่แอบซิ่งรถลูกค้าพังยับ
22/06/2015
กำจัดอินเฮาส์โบรกเกอร์ โจทย์หินที่ คปภ.แก้ไม่ได้
กำจัดอินเฮาส์โบรกเกอร์ โจทย์หินที่ คปภ.แก้ไม่ได้
12/06/2015
คปภ. เผยไตรมาส 1 สินทรัพย์ธุรกิจประกันภัยโตร้อยละ 13.9
คปภ. เผยไตรมาส 1 สินทรัพย์ธุรกิจประกันภัยโตร้อยละ 13.9
09/06/2015
ประกันอ่วมเกินคาด ทั้งระบบโตไม่ถึงร้อยละ 1
ประกันอ่วมเกินคาด ทั้งระบบโตไม่ถึงร้อยละ 1
02/06/2015
ประกันปั้น อีเคลม จ่ายสินไหมอุบัติเหตุ และสุขภาพ
ประกันปั้น อี-เคลม จ่ายสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ
29/05/2015
พ.ร.บ.รถใหม่ขึ้นเบี้ยมอเตอร์ไซค์ 100 บาท เพิ่มเงินค่ารักษาเป็น 5 หมื่น-ตายได้ 5 แสน
พ.ร.บ.รถใหม่ขึ้นเบี้ยมอเตอร์ไซค์ 100 บาท เพิ่มเงินค่ารักษาเป็น 5 หมื่น-ตายได้ 5 แสน
29/05/2015
คปภ. เร่งติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถช่วงสงกรานต์ ปี 58
คปภ. เร่งติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถช่วงสงกรานต์ ปี 58
29/05/2015
คปภ. จับมือ สปสช. ลงนาม MOU เชื่อมระบบ E-Claim ร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุนเมื่อประสบภัยจากรถ
คปภ. จับมือ สปสช. ลงนาม MOU เชื่อมระบบ E-Claim ร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุนเมื่อประสบภัยจากรถ
27/05/2015
นำสินประกันภัย บุกเชียงรายรองรับAEC
นำสินประกันภัย บุกเชียงรายรองรับAEC