“สุทธิพล”ปลุก “งานสัปดาห์ประกันภัย”คืนชีพ ผนึกภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โชว์ศักยภาพเต็มสูบ

คปภ.ปลุก พลังภาคอุตสาหกรรมประกันภัย พลิกฟื้น “งานสัปดาห์ประกันภัย”โชว์ศักยภาพการเป็นกลไกสำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมคลอดกรมธรรม์ใหม่กระตุ้นตลาดประกันภัยเต็มสูบ ด้าน 4 สมาคม ขานรับร่วมจัดงานเต็มกำลัง  เบื้องต้นปักธงบนพื้นกว่า 4 พันตารางเมตร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2559

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากการที่อุตสาหกรรมประกันภัยมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ ในหลายบทบาท ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจ บทบาทในการระดมเงินออม และการลงทุน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุน ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างหลักประกันที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ ประชาชน รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมด้านรัฐ สวัสดิการและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยอีกด้วย ประกอบกับปีนี้เป็นปีที่ 9 ของสำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่มุ่งเน้น เสริมสร้างความรู้ ความเข้าความใจให้ระบบประกันภัยเป็นที่แพร่หลายเกิดการยอมรับและสามารถเข้า ถึงประชาชนได้ทุกระดับ จึงมีแนวคิดที่จะพลิกฟื้นงานสัปดาห์ประกันภัยขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมแสดง พลังกันเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงบทบาทของระบบประกันภัยในการช่วยเหลือ เศรษฐกิจของประเทศ และช่วยกันขับเคลื่อนให้การประกันภัยเข้าไปมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิต ประจำวันของประชาชน และสามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน ธุรกิจการค้า และการลงทุน รวมถึงเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น และแสดงศักยภาพ ของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงได้หารือกับนายกสมาคมทั้ง 4 สมาคม ซึ่งประกอบด้วย สมาคมประกันชีวิตไทย  สมาคมประกันวินาศภัยไทย  สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เพื่อร่วมจัดงานสัปดาห์ประกันภัยขึ้นในปีนี้ ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าควรให้มีการจัดงานสัปดาห์ประกัน ภัยขึ้น โดยสำนักงาน คปภ.จะเป็นแกนหลักในการจัดงาน“สัปดาห์ประกันภัย” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บนพื้นที่จัดงานประมาณ 4,656 ตารางเมตร

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์ประกันภัยในปีนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และคุณประโยชน์ของอุตสาหกรรมประกันภัยในด้านการบริหารความเสี่ยงและการออม ระยะยาว เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันภัยให้แก่ประชาชนทุกระดับในการสร้างหลัก ประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางของอุตสาหกรรมประกันภัยและส่งเสริมให้ทุก ภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และภาคเอกชน เล็งเห็นประโยชน์ของการประกันภัยและรู้จักบริหารความเสี่ยงภัย มีการวางแผนทางการเงินและการออมเพิ่มมากขึ้น ผ่านการจัดสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัยและด้านการเงิน การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานเครือข่าย รวมถึงการนำเสนอกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่ในราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบประกันภัย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงศักยภาพความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพระหว่างหน่วยงาน กำกับธุรกิจประกันภัยและภาคอุตสาหกรรมประกันภัยแบบครบวงจร

ในส่วนของรูปแบบหรือธีม รวมถึงรายละเอียดต่างๆของงานจัดสัปดาห์ประกันภัยในปีนี้ ทางสำนักงาน คปภ.จะหารือร่วมกับ 4 สมาคมอีกครั้งเพื่อลงลึกในรายละเอียดของการจัดงาน

“การจัดงานสัปดาห์ประกันภัยครั้งนี้จะเรียกว่าเป็นการพลิกฟื้นการจัดงาน สัปดาห์ประกันภัยขึ้นมาใหม่อีกครั้งก็ว่าได้ เพราะไม่มีการงานสัปดาห์ประกันภัยมานานหลายปีแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่อุตสาหกรรมประกันภัยไม่มีเวทีที่จะนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ ช่องทางการขายด้านการประกันภัยใหม่ๆมานำเสนอต่อสาธารณชน และจากที่หารือกันเบื้องต้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การจัดงานในปีนี้จะเน้นการจัดแบบพอเพียงโดยใช้พื้นที่ที่มีสเกลเล็กลงกว่า ครั้งที่ผ่านๆมา แต่จะเน้นรูปแบบของงานให้ทันสมัยโดยการทำให้ผู้วอร์คอินเข้ามาในงานสามารถ เรียนรู้และเข้าใจระบบประกันภัยของไทยตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งรูปแบบของงานที่เน้นการรวมสิ่งที่เป็นสุดยอดของประกันภัยไทยมานำเสนอ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ของประกันภัย ตลอดจนความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างคับแก้วแน่นอน” ดร.สุทธิพล กล่าวในตอนท้าย

 

ที่มา http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/85655

 

ข่าวสารบริษัทอื่นๆ

17/01/2017
คปภ. เพิ่ม 6 มาตรการด้านประกันภัยเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้
คปภ. เพิ่ม 6 มาตรการด้านประกันภัยเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้
20/07/2016
ประกันภัยคิวแรกโกยเบี้ยรับกว่า1.9แสนล.
ประกันภัยคิวแรกโกยเบี้ยรับกว่า1.9แสนล.
09/03/2016
คปภ. แนะนำซื้อประกันคุ้มครองไฟไหม้
ชี้กฎหมายควบคุมอาคารลงโทษผู้ฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจำคุก-ปรั
27/11/2015
นำสินหลุดเป้าเบี้ยรถโต 20%
นำสินประกันภัยวืดเป้า เศรษฐกิจทรุด เบี้ยรถยนต์หดตัวตาม ปีนี้โตเหลือ 20%
02/11/2015
ประกันจ่อขึ้นเบี้ยรถเล็ก-อีโคคาร์ โอดยอดเคลมหนัก-ค่าซ่อมเพิ่ม
ประกันจ่อขึ้นเบี้ยรถเล็ก-อีโคคาร์ โอดยอดเคลมหนัก-ค่าซ่อมเพิ่ม
02/10/2015
แนะลูกค้าซื้อประกันน้ำท่วม ค่าย “นำสิน” พร้อมเคลมรถจมน้ำ
แนะลูกค้าซื้อประกันน้ำท่วม ค่าย “นำสิน” พร้อมเคลมรถจมน้ำ
04/09/2015
จ่อคลอดประกันโลจิสติกส์
จ่อคลอดประกันโลจิสติกส์
04/09/2015
คปภ. เผยธุรกิจประกันภัยครึ่งแรกปี 58 โต ร้อยละ 2.25 คาดทั้งปีโตร้อยละ 4.73
คปภ. เผยธุรกิจประกันภัยครึ่งแรกปี 58 โต ร้อยละ 2.25 คาดทั้งปีโตร้อยละ 4.73
26/08/2015
บังคับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย ต้องทำประกันภัย
บังคับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย ต้องทำประกันภัย
19/08/2015
คปภ. เพิ่มช่องทางการขาย พรบ. ผ่านร้านสะดวกซื้อ
คปภ. เพิ่มช่องทางการขาย พรบ. ผ่านร้านสะดวกซื้อ
19/08/2015
คปภ. ให้บริษัทประกันเร่งให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ เป็นการเร่งด่วน
คปภ. ให้บริษัทประกันเร่งให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ เป็นการเร่ง
28/07/2015
คปภ.ซึมไมโครอินชัวรันซ์ฝืด ยอดกรมธรรม์เติบโตแค่ครึ่ง
คปภ.ซึมไมโครอินชัวรันซ์ฝืด ยอดกรมธรรม์เติบโตแค่ครึ่ง
21/07/2015
ยอดกู้บ้านหดฉุดประกันอัคคีภัยวูบ แบงก์กัดฟันหั่นค่าเบี้ย 10% เจาะกลุ่มลูกค้าต่ออายุ
ยอดกู้บ้านหดฉุดประกันอัคคีภัยวูบ แบงก์กัดฟันหั่นค่าเบี้ย 10% เจาะกลุ่มลูกค้าต่ออายุ
21/07/2015
การประกันภัย อิสรภาพ สิทธิเสรีภาพของประชาชน
การ ประกันภัย อิสรภาพ ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตัว สามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังกระทำความผิด
21/07/2015
คปภ. เร่งประชาสัมพันธ์ไมโครอินชัวรันส์ หวังครึ่งปีหลังเข้าเป้า
คปภ. เร่งประชาสัมพันธ์ไมโครอินชัวรันส์ หวังครึ่งปีหลังเข้าเป้า
17/07/2015
ปิดตำนาน 191 เบอร์โทรเรียกหาตำรวจ ใช้เลขสากล 911 แทน
ปิดตำนาน "191" เบอร์โทรเรียกหาตำรวจ ใช้เลขสากล "911" แทน
06/07/2015
เล็งทำประกันภัยผู้โดยสารรถไฟฟรี
เล็งทำประกันภัยผู้โดยสารรถไฟฟรี
22/06/2015
ส.ประกันส่งซิกบริษัทรับมือพอร์ตมอเตอร์หด
ส.ประกันส่งซิกบริษัทรับมือพอร์ตมอเตอร์หด
22/06/2015
บ.ประกันรับผิดชอบ อู่แอบซิ่งรถลูกค้าพังยับ
บ.ประกันรับผิดชอบ อู่แอบซิ่งรถลูกค้าพังยับ
22/06/2015
กำจัดอินเฮาส์โบรกเกอร์ โจทย์หินที่ คปภ.แก้ไม่ได้
กำจัดอินเฮาส์โบรกเกอร์ โจทย์หินที่ คปภ.แก้ไม่ได้
12/06/2015
คปภ. เผยไตรมาส 1 สินทรัพย์ธุรกิจประกันภัยโตร้อยละ 13.9
คปภ. เผยไตรมาส 1 สินทรัพย์ธุรกิจประกันภัยโตร้อยละ 13.9
09/06/2015
ประกันอ่วมเกินคาด ทั้งระบบโตไม่ถึงร้อยละ 1
ประกันอ่วมเกินคาด ทั้งระบบโตไม่ถึงร้อยละ 1
02/06/2015
ประกันปั้น อีเคลม จ่ายสินไหมอุบัติเหตุ และสุขภาพ
ประกันปั้น อี-เคลม จ่ายสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ
29/05/2015
พ.ร.บ.รถใหม่ขึ้นเบี้ยมอเตอร์ไซค์ 100 บาท เพิ่มเงินค่ารักษาเป็น 5 หมื่น-ตายได้ 5 แสน
พ.ร.บ.รถใหม่ขึ้นเบี้ยมอเตอร์ไซค์ 100 บาท เพิ่มเงินค่ารักษาเป็น 5 หมื่น-ตายได้ 5 แสน
29/05/2015
คปภ. เร่งติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถช่วงสงกรานต์ ปี 58
คปภ. เร่งติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถช่วงสงกรานต์ ปี 58
29/05/2015
คปภ. จับมือ สปสช. ลงนาม MOU เชื่อมระบบ E-Claim ร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุนเมื่อประสบภัยจากรถ
คปภ. จับมือ สปสช. ลงนาม MOU เชื่อมระบบ E-Claim ร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุนเมื่อประสบภัยจากรถ
27/05/2015
นำสินประกันภัย บุกเชียงรายรองรับAEC
นำสินประกันภัย บุกเชียงรายรองรับAEC