ชี้กฎหมายควบคุมอาคารลงโทษผู้ฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจำคุก-ปรั

           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเกิดเหตุไฟไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน สำนักงาน คปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน จึงอยากเตือนประชาชนให้ความสำคัญในการทำประกันอัคคีภัย โดยเฉพาะผู้ที่ทำประกันภัยไว้แล้วควรตรวจสอบกรมธรรม์ว่าหมดอายุหรือไม่ เพราะการทำประกันภัยสามารถบรรเทาความเสียหายทางการเงินได้เมื่อเกิดภัยที่ ไม่คาดคิดขึ้น ทั้งนี้การทำประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคารนั้นมีทั้งภาคสมัครใจและภาค บังคับตามกฎหมาย โดยในส่วนของอาคารอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งบังคับให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ สำหรับอาคารชนิดหรือประเภทตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและจำนวนเงินเอาประกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดในกฎ กระทรวงโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร

 

สำหรับอาคารของเอกชนที่จะต้องปฎิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบไปด้วย อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ รวมถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 15 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนใดของอาคารที่มี พื้นที่ตั้งแต่ 20 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งหากไม่ปฎิบัติตามจะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นสำนักงานคปภ.จึงฝากเตือนไปยังเจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการให้ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยในทรัพย์สินดังกล่าวด้วย เพราะหากไม่ทำประกันภาคบังคับ นอกจากจะได้รับความเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัยแล้ว ยังอาจได้รับโทษถึงจำคุกและปรับ

 

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองหรือความเกี่ยวเนื่องกับไฟไหม้ เช่น ประกันอัคคีภัย จะให้ความคุ้มครองตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน สต๊อกสินค้า เครื่องจักร และเครื่องตกแต่งที่ติดตั้งไว้กับตัวอาคาร โดยให้ความคุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ส่วนการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย จะให้ความคุ้มครอง สิ่งปลูกสร้างหรือตัวอาคารใช้เป็นที่อยู่อาศัย (ไม่รวมฐานราก) ทรัพย์สินภายในบ้าน สิ่งที่ติดกับตัวอาคาร หรือเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยให้ความคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากน้ำที่เกิดจากการรั่วซึมภายในอาคาร (ไม่รวมน้ำท่วม) รวมถึงภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ และภัยแผ่นดินไหว สำหรับประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) จะให้ความคุ้มครองกว้างกว่าอัคคีภัย เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ การโจรกรรมและอุบัติเหตุจากสาเหตุที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น เป็นต้น โดยประชาชนผู้ประกอบการต่างๆสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยได้ตาม ความเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงของตนเอง โดยขอให้พิจารณาจากสถานที่ตั้ง และลักษณะการใช้อาคารของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย โดยเฉพาะอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ เห็นควรมีการทำประกันภัยดังกล่าวข้างต้น

 

ที่มา http://www.siamturakij.com/main/news_content.php?nt=4&nid=6879

ข่าวสารบริษัทอื่นๆ

17/01/2017
คปภ. เพิ่ม 6 มาตรการด้านประกันภัยเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้
คปภ. เพิ่ม 6 มาตรการด้านประกันภัยเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้
20/07/2016
ประกันภัยคิวแรกโกยเบี้ยรับกว่า1.9แสนล.
ประกันภัยคิวแรกโกยเบี้ยรับกว่า1.9แสนล.
23/06/2016
“สุทธิพล”ปลุก “งานสัปดาห์ประกันภัย”คืนชีพ ผนึกภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โชว์ศักยภาพเต็มสูบ
“สุทธิพล”ปลุก “งานสัปดาห์ประกันภัย”คืนชีพ ผนึกภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โชว์ศักยภาพเต็มสูบ
27/11/2015
นำสินหลุดเป้าเบี้ยรถโต 20%
นำสินประกันภัยวืดเป้า เศรษฐกิจทรุด เบี้ยรถยนต์หดตัวตาม ปีนี้โตเหลือ 20%
02/11/2015
ประกันจ่อขึ้นเบี้ยรถเล็ก-อีโคคาร์ โอดยอดเคลมหนัก-ค่าซ่อมเพิ่ม
ประกันจ่อขึ้นเบี้ยรถเล็ก-อีโคคาร์ โอดยอดเคลมหนัก-ค่าซ่อมเพิ่ม
02/10/2015
แนะลูกค้าซื้อประกันน้ำท่วม ค่าย “นำสิน” พร้อมเคลมรถจมน้ำ
แนะลูกค้าซื้อประกันน้ำท่วม ค่าย “นำสิน” พร้อมเคลมรถจมน้ำ
04/09/2015
จ่อคลอดประกันโลจิสติกส์
จ่อคลอดประกันโลจิสติกส์
04/09/2015
คปภ. เผยธุรกิจประกันภัยครึ่งแรกปี 58 โต ร้อยละ 2.25 คาดทั้งปีโตร้อยละ 4.73
คปภ. เผยธุรกิจประกันภัยครึ่งแรกปี 58 โต ร้อยละ 2.25 คาดทั้งปีโตร้อยละ 4.73
26/08/2015
บังคับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย ต้องทำประกันภัย
บังคับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย ต้องทำประกันภัย
19/08/2015
คปภ. เพิ่มช่องทางการขาย พรบ. ผ่านร้านสะดวกซื้อ
คปภ. เพิ่มช่องทางการขาย พรบ. ผ่านร้านสะดวกซื้อ
19/08/2015
คปภ. ให้บริษัทประกันเร่งให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ เป็นการเร่งด่วน
คปภ. ให้บริษัทประกันเร่งให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ เป็นการเร่ง
28/07/2015
คปภ.ซึมไมโครอินชัวรันซ์ฝืด ยอดกรมธรรม์เติบโตแค่ครึ่ง
คปภ.ซึมไมโครอินชัวรันซ์ฝืด ยอดกรมธรรม์เติบโตแค่ครึ่ง
21/07/2015
ยอดกู้บ้านหดฉุดประกันอัคคีภัยวูบ แบงก์กัดฟันหั่นค่าเบี้ย 10% เจาะกลุ่มลูกค้าต่ออายุ
ยอดกู้บ้านหดฉุดประกันอัคคีภัยวูบ แบงก์กัดฟันหั่นค่าเบี้ย 10% เจาะกลุ่มลูกค้าต่ออายุ
21/07/2015
การประกันภัย อิสรภาพ สิทธิเสรีภาพของประชาชน
การ ประกันภัย อิสรภาพ ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตัว สามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังกระทำความผิด
21/07/2015
คปภ. เร่งประชาสัมพันธ์ไมโครอินชัวรันส์ หวังครึ่งปีหลังเข้าเป้า
คปภ. เร่งประชาสัมพันธ์ไมโครอินชัวรันส์ หวังครึ่งปีหลังเข้าเป้า
17/07/2015
ปิดตำนาน 191 เบอร์โทรเรียกหาตำรวจ ใช้เลขสากล 911 แทน
ปิดตำนาน "191" เบอร์โทรเรียกหาตำรวจ ใช้เลขสากล "911" แทน
06/07/2015
เล็งทำประกันภัยผู้โดยสารรถไฟฟรี
เล็งทำประกันภัยผู้โดยสารรถไฟฟรี
22/06/2015
ส.ประกันส่งซิกบริษัทรับมือพอร์ตมอเตอร์หด
ส.ประกันส่งซิกบริษัทรับมือพอร์ตมอเตอร์หด
22/06/2015
บ.ประกันรับผิดชอบ อู่แอบซิ่งรถลูกค้าพังยับ
บ.ประกันรับผิดชอบ อู่แอบซิ่งรถลูกค้าพังยับ
22/06/2015
กำจัดอินเฮาส์โบรกเกอร์ โจทย์หินที่ คปภ.แก้ไม่ได้
กำจัดอินเฮาส์โบรกเกอร์ โจทย์หินที่ คปภ.แก้ไม่ได้
12/06/2015
คปภ. เผยไตรมาส 1 สินทรัพย์ธุรกิจประกันภัยโตร้อยละ 13.9
คปภ. เผยไตรมาส 1 สินทรัพย์ธุรกิจประกันภัยโตร้อยละ 13.9
09/06/2015
ประกันอ่วมเกินคาด ทั้งระบบโตไม่ถึงร้อยละ 1
ประกันอ่วมเกินคาด ทั้งระบบโตไม่ถึงร้อยละ 1
02/06/2015
ประกันปั้น อีเคลม จ่ายสินไหมอุบัติเหตุ และสุขภาพ
ประกันปั้น อี-เคลม จ่ายสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ
29/05/2015
พ.ร.บ.รถใหม่ขึ้นเบี้ยมอเตอร์ไซค์ 100 บาท เพิ่มเงินค่ารักษาเป็น 5 หมื่น-ตายได้ 5 แสน
พ.ร.บ.รถใหม่ขึ้นเบี้ยมอเตอร์ไซค์ 100 บาท เพิ่มเงินค่ารักษาเป็น 5 หมื่น-ตายได้ 5 แสน
29/05/2015
คปภ. เร่งติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถช่วงสงกรานต์ ปี 58
คปภ. เร่งติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถช่วงสงกรานต์ ปี 58
29/05/2015
คปภ. จับมือ สปสช. ลงนาม MOU เชื่อมระบบ E-Claim ร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุนเมื่อประสบภัยจากรถ
คปภ. จับมือ สปสช. ลงนาม MOU เชื่อมระบบ E-Claim ร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุนเมื่อประสบภัยจากรถ
27/05/2015
นำสินประกันภัย บุกเชียงรายรองรับAEC
นำสินประกันภัย บุกเชียงรายรองรับAEC