NSI นำสินประกันภัย ปลื้ม! รับ 2 รางวัล ในงาน SET Awards 2019

 

 

 

 

คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ และคุณวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence  ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลที่ดี โดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน โดยนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และในโอกาสเดียวกันนี้บริษัทฯ ยังได้รับโล่รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากงานมอบรางวัล SET Awards 2019 ซึ่งถือเป็นบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ พิธีประกาศผลและมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

ข่าวสารบริษัทอื่นๆ

07/11/2019
นำสินประกันภัย มอบค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
นำสินประกันภัย มอบค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ กฟผ.
28/10/2019
NSI นำสินประกันภัย รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านทุจริต สมัยที่ 2
NSI นำสินประกันภัย รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านทุจริต สมัยที่ 2
02/10/2019
NSI นำสินประกันภัย คว้ารางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น จากคปภ.
NSI นำสินประกันภัย คว้ารางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น จากคปภ.
02/10/2019
NSI ร่วมออกบูธงานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี 2562
NSI ร่วมออกบูธงานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี 2562
02/10/2019
NSI นำสินประกันภัย ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding
NSI นำสินประกันภัย ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ Coding
28/08/2019
NSI นำสินประกันภัย ร่วมใจบริจาคโลหิต “NSI Blood Hero”
NSI นำสินประกันภัย ร่วมใจบริจาคโลหิต “NSI Blood Hero”
10/07/2019
NSI นำสินประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมฉลอง 80 ปีมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ
NSI นำสินประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมฉลอง 80 ปีมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ
28/06/2019
NSI นำสินประกันภัย ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 62
NSI นำสินประกันภัย ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 62
28/06/2019
นำสินประกันภัย รวมพลังทำดีกับกิจกรรม NSI Blood Hero ปี 3
นำสินประกันภัย รวมพลังทำดีกับกิจกรรม NSI Blood Hero ปี 3
28/06/2019
NSI นำสินประกันภัย จับมือ สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม
NSI นำสินประกันภัย จับมือ สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม
22/05/2019
นำสินประกันภัย เร่งจ่ายสินไหมเยียวยาทายาท 3.6 ล้าน กรณีอุบัติเหตุรถชนที่อ่างทอง
นำสินประกันภัย เร่งจ่ายสินไหมเยียวยาทายาท 3.6 ล้าน กรณีอุบัติเหตุรถชนที่อ่างทอง
22/05/2019
นำสินประกันภัยรับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น “e-Claim Awards 2018”
นำสินประกันภัยรับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น “e-Claim Awards 2018”
22/05/2019
นำสินฯ สาขาพัทยา ออกบูธกิจกรรมเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา “Bike with The Blind”
นำสินฯ สาขาพัทยา ออกบูธกิจกรรมเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา “Bike with The Blind”
22/05/2019
NSI นำสินประกันภัย รวมพลังพันธมิตร เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “ก้าวไกล ไปด้วยกัน”
NSI นำสินประกันภัย รวมพลังพันธมิตร เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “ก้าวไกล ไปด้วยกัน”
22/05/2019
NSI นำสินประกันภัยประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
NSI นำสินประกันภัยประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
22/05/2019
NSI นำสินประกันภัย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
NSI นำสินประกันภัย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
01/04/2019
NSI นำสินประกันภัย ยกเครื่อง “รีแบรนด์” ปรับกลยุทธ์ เปลี่ยนโลโก้ เน้นโตยั่งยืน
NSI นำสินประกันภัย ยกเครื่อง “รีแบรนด์” ปรับกลยุทธ์ เปลี่ยนโลโก้ เน้นโตยั่งยืน
01/04/2019
71 ปี NSI นำสินประกันภัย
พร้อมก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 8 อย่างมั่นคงและยั่งยืน
01/04/2019
นำสินประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เขตบางซื่อ
นำสินประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เขตบางซื่อ
12/03/2019
นำสินประกันภัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 116 ปี กรมการขนส่งทหารเรือ
นำสินประกันภัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 116 ปี กรมการขนส่งทหารเรือ
08/02/2019
นำสินประกันภัย จัดกิจกรรม “นำสิน นำสุข”
นำสินประกันภัย จัดกิจกรรม “นำสิน นำสุข”
08/02/2019
นำสินประกันภัย ซื้อข้าวจากชุมชน หนุนกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่น
นำสินประกันภัย ซื้อข้าวจากชุมชน หนุนกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่น
08/02/2019
นำสินประกันภัย ส่งมอบความสุขวันเด็ก 2562
นำสินประกันภัย ส่งมอบความสุขวันเด็ก 2562
08/02/2019
มอบของขวัญวันเด็ก โรงเรียนนายเรือ 2562
มอบของขวัญวันเด็ก โรงเรียนนายเรือ 2562
08/02/2019
นำสินประกันภัย ร่วมกิจกรรมปั่น Bike with The Blind
นำสินประกันภัย ร่วมกิจกรรมปั่น Bike with The Blind
08/02/2019
พนักงานนำสิน รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี
พนักงานนำสิน รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี
24/12/2018
นำสินสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฯ
นำสินประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อครอบครัวไทย
27/11/2018
นำสินนำสุขเพื่อน้องสุขภาพดี
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเสริมสร้างสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีของนักเรียน
02/11/2018
นำสินประกันภัย รับโล่รางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2561
นำสินประกันภัย รับโล่รางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2561
10/09/2018
นำสินประกันภัย รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น จากคปภ.
นำสินประกันภัย รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น จากคปภ.