นำสินประกันภัยประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นำสินประกันภัยประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คุณสันต์ โชติพฤกษ์ ประธานกรรมการ และคุณสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ

พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 71

จัดประชุมที่อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

โดยบริษัทมีกำไรสำหรับปี 2560 จำนวน 118.02 ล้านบาท และมีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5 บาท

โดยจ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

จากนั้นจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท ในวันที่ 23 เมษายน 2561 นี้

ข่าวสารบริษัทอื่นๆ

27/11/2018
นำสินนำสุขเพื่อน้องสุขภาพดี
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเสริมสร้างสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีของนักเรียน มอ
02/11/2018
นำสินประกันภัย รับโล่รางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2561
นำสินประกันภัย รับโล่รางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2561
10/09/2018
นำสินประกันภัย รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น จากคปภ.
นำสินประกันภัย รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น จากคปภ.
21/05/2018
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงิน 100,000 บาทในกิจกรรมการแข่งขันชกมวยการกุศล หารายได้มอบให้แก่สภากาชาดไทย
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงิน 100,000 บาทในกิจกรรมการแข่งขันชกมวยการกุศล
16/05/2018
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล BMA FUTSAL 2018
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล BMA FUTSAL 2018
18/04/2018
นำสินประกันภัย สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล
นำสินประกันภัย สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
04/04/2018
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ) ดีเด่น ประจำปี 2560
นำสินประกันภัย รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (call center) ดีเด่น ปี 2560
04/04/2018
70 ปี นำสินประกันภัย Moving Forward Together
“70 ปี นำสินประกันภัย พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ 4.0 : Moving Forward Together”
13/03/2018
นำสินประกันภัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 115 ปี กรมการขนส่งทหารเรือ
นำสินประกันภัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 115 ปี กรมการขนส่งทหารเรือ