นำสินประกันภัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 115 ปี กรมการขนส่งทหารเรือ

 

นำสินประกันภัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 115 ปี กรมการขนส่งทหารเรือ ประจำปี 2561 โดย คุณวิชิต เจริญชัยพงศ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนผู้มอบเงินในกองทุนสวัสดิการกรมขนส่งทหารเรือ จำนวน 100,000 บาท ณ กรมการขนส่งทหารเรือ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 61

ข่าวสารบริษัทอื่นๆ

27/09/2017
นำสินประกันภัย รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2
นำสินประกันภัย รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2
27/09/2017
นำสินประกันภัย พัฒนาคุณภาพบริการงานสินไหม
นำสินประกันภัย พัฒนาคุณภาพบริการงานสินไหม
11/07/2017
นำสินประกันภัย รับรางวัลที่1 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ธกส. 20 ล้าน
นำสินประกันภัย รับรางวัลที่1 สลากออมทรัพย์ทวีสิน ธกส. 20 ล้าน