ข่าวสารบริษัท

28 / 11 / 19
NSI นำสินประกันภัย ปลื้ม! รับ 2 รางวัล ในงาน SET Awards 2019
NSI นำสินประกันภัย ปลื้ม! รับ 2 รางวัล ในงาน SET Awards 2019
7 / 11 / 19
นำสินประกันภัย มอบค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
นำสินประกันภัย มอบค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ กฟผ.
28 / 10 / 19
NSI นำสินประกันภัย รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านทุจริต สมัยที่ 2
NSI นำสินประกันภัย รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านทุจริต สมัยที่ 2
2 / 10 / 19
NSI นำสินประกันภัย คว้ารางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น จากคปภ.
NSI นำสินประกันภัย คว้ารางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น จากคปภ.

 1 2 3 4