ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้จัดการสำนักอำนวยการบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 (02)9114567 , (02)9114488  ต่อ 508 , 509 email@namsengins.co.th