ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ
วิธีการสมัคร
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขา กรุงเทพฯและปริมณฑล (หลายอัตรา)

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ในงาน
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบสาขานิติศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ต้องมีพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์

  รายละเอียดของงาน

       ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน

 • ผู้จัดการสาขา (5 อัตรา)

  รายละเอียดของงาน

        - วางแผน บริหาร และผลักดันยอดขายสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย
        - ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงาน งานสินไหมทดแทน ,งานการเงินของสาขา
        - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัท

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การประกันภัยหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ งานด้านธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต โดยเฉพาะด้านสินไหมทดแทน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีภาวะผู้นำ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
  • มีความรู้ด้านประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถไปประจำสาขาต่างจังหวัดได้
  • สามารถเข้ารับการอบรมระบบงานที่สำนักงานใหญ่เป็นระยะเวลา 1-2 เดือนได้ (โดยบริษัทจัดหาที่พักให้)
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  สถานที่ปฏิบัติงาน

      สาขานครสวรรค์, สาขาสุพรรณบุรี, สาขานครพนม ,สาขาพัทยา ,สาขาสุรินทร์

   

 • จนท.ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขาต่างจังหวัด (หลายอัตรา)

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ในงาน
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบสาขานิติศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้
  • กรณีประจำสาขาภูมิภาค ต้องมีพาหนะเป็นรถยนต์

  รายละเอียดของงาน

       ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน

                 


 • เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (2 อัตรา)

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • หากมีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาค่าซ่อมรถยนต์จาก บ.ประกันภัย,อู่ซ่อมรถยนต์ หรืออื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีพาหนะใช้ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความร้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ และ อะใหล่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  รายละเอียดของงาน

  • ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นของรถประกันคู่กรณีและทรัพย์สิน
  • ประเมินราคาค่าเสียหายทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่
  • สรุปรายงานการเประเมินค่าเสียหาย
  • ตรวจรับมอบอะไหล่ที่ร้านส่งมอบให้บริษัท
  • ตรวจสอบราคา จัดหา เสนอซื้ออะใหล่ต่อผู้ช่วยหัวหน้าเพื่อพิจารณา