ข่าวสารตัวแทน

 
30 / 3 / 16
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
 
9 / 3 / 16
พบ 4 ตัวแทน/นายหน้าประกันเบี้ยวเงิน-ปลอมแปลงชื่อลูกค้า คปภ.ลงดาบยกเลิกใบอนุญาต
พบ 4 ตัวแทน/นายหน้าประกันเบี้ยวเงิน-ปลอมแปลงชื่อลูกค้า คปภ.ลงดาบยกเลิกใบอนุญาต
 
10 / 2 / 16
ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2559
ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2559
 
22 / 12 / 15
สมาคมประกันวินาศภัย ประกาศกำหนดการสอบความรู้เกี่ยวกับประกันวินาศภัย ปี2559
สมาคมประกันวินาศภัย ประกาศกำหนดการสอบความรู้เกี่ยวกับประกันวินาศภัย ปี 2559

  1 2 3 4 5 6