ข่าวสารตัวแทน

 
17 / 1 / 17
ประกาศการขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เนื่องจากเหตุอุทกภัยทางภาคใต้ พ.ศ. 2560
ประกาศการขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เนื่องจ
 
30 / 6 / 16
คปภ. เผยไตรมาสแรกปี 59 เพิกถอนใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย” 13 ราย
คปภ. เผยไตรมาสแรกปี 59 เพิกถอนใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย” 13 ราย
 
23 / 5 / 16
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
 
30 / 3 / 16
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

  1 2 3 4 5