ข่าวสารตัวแทน

 
16 / 2 / 17
คปภ.เอาจริง..!เพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน-นายหน้าประกันภัย“ครึ่งร้อย”สังเวยปีลิง
คปภ.เอาจริง..!เพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน-นายหน้าประกันภัย“ครึ่งร้อย”สังเวยปีลิง
 
16 / 2 / 17
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
 
17 / 1 / 17
ประกาศการขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เนื่องจากเหตุอุทกภัยทางภาคใต้ พ.ศ. 2560
ประกาศการขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เนื่องจ
 
30 / 6 / 16
คปภ. เผยไตรมาสแรกปี 59 เพิกถอนใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย” 13 ราย
คปภ. เผยไตรมาสแรกปี 59 เพิกถอนใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย” 13 ราย

 1 2 3 4